Jdi na obsah Jdi na menu

Formuláře ke stažení

Omluvenky do školy:

 • Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod., tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění.

 • Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.

 • Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce - rodič.

 • Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

  1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře České lékařské komory

GDPR:

 • informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

 

GDPR MUDr. Eimová

 

Souhlas - nesouhlas s nepovinným očkováním:

 • Vážení rodiče,

  od 1.4.2012 platí novela zákona č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, ve kterém se upravuje legislativa týkající se očkování. Nově máte za povinnost podepsat informovaný souhlas s nepovinným očkováním. Abyste nemuseli informovaný souhlas s očkováním složitě získávat, můžete si stáhnout tento dokument přímo z našich stránek.

  Bez vyplněného formuláře informovaného souhlasu s nepovinným očkováním včetně písemného souhlasu obou rodičů, nemůže být Vaše dítě zaočkováno

Formuláře ke stažení:

 

GDPR MUDr. Eimová

 

Souhlas - Nesouhlas s nepovinným očkováním

Souhlas - Nesouhlas s povinným očkováním

Souhlas - Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb

Souhlas zákonného zástupce

Oznámení soudu

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotnických službách